Жарғылық капитал құрылымы

01.01.20 жағдайы бойынша тіркелген (жарияланған) акцияларының саны 5 000 086 550 жай акцияларды құрайды.
01.01.20 жағдайы бойынша жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар саны 4 082 867 838 жай акцияларды құрайды.
01.01.20 ж. Жағдай бойынша орналастырылған акциялар саны - 917,218,712 жай акция.
01.01.20 жағдай бойынша бір акцияның атаулы құны (құрылтайшылар төлеген кезде) 1000 (бір мың) теңгені құрайды.

 

Акционерлер құрамы:

Холдингтің жалғыз акционері - Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті.
2013 жылғы 26 маусымда Холдингтің мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне берілді. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін реформалау туралы» 2014 жылғы 6 тамыздағы № 875 Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің функциялары таратылған Министрліктің мұрагері болып табылатын жаңадан құрылған Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне берілді. Осылайша, Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі заңнамамен және Холдингтің Жарғысымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің уәкілетті тұлғаларының тапсырыстары бойынша орындалады.
Холдингтің акциялары мемлекеттің айрықша меншігі болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

 

Акциялармен берілген құқықтар:

1) «Мемлекеттік мүлік туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы;
2) егер Холдингтің таза кірісі болса, дивидендтер алу құқығы;
3) холдингтің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкін алу құқығы.